WZORNICTWO-BIZNES-ZYSK

17 września 2015 r zostaliśmy wyróżnieni na stronie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego jako firma z wizytówką tygodnia :)

https://www.facebook.com/hashtag/wizytowkatygodnia?source=feed_text&story_id=872368736179627

Dziękujemy za uznanie :)

powrót