Dane do przelewu


Przepraszamy ale obecnie płatność z wykorzystaniem integratora płatności nie jest możliwa. 

Zwracamy się z prośbą o dokonanie płatności za świadczone przez SteelDeco na rzecz Projektantów usługi, na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:

Numer rachunku: 30 1030 0019 0109 8530 0046 6541 (BH Sektor Bankowości Detalicznej)

STEELDECO SP. Z O. O.
PIOTRKOWSKA 10/12
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

W treści przelewu prosimy wpisać adres mailowy, na który założone jest konto w Serwisie SteelDeco.pl, co ma na celu ułatwienie identyfikacji przelewu.

UWAGA:

Płatność na wskazany rachunek dotyczy jedynie usług świadczonych przez SteelDeco na rzecz Użytkowników Serwisu posiadających status Projektanta i jest naliczana zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do Regulaminu - Tabela Opłat i Prowizji dla Użytkowników.

Płatności za zakupione produkty dokonuje się na rachunki Producentów od których dokonywany jest zakup i które są wskazane w potwierdzeniu zamówienia.