Załącznik nr 1
Zasady polityki prywatności Serwisu internetowego www.SteelDeco.pl

 1. Postanowienia Ogólne
  1.1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa zasady dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu www.SteelDeco.pl, którego właścicielem jest SteelDeco Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000426718 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP  732-217-02-14, REGON 101437718. Adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz sposób ich przetwarzania. 
  1.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów bądź sprzedaży Towarów. 
  1.3 Serwis przetwarza dane osobowe w celu: 
  - świadczenia usług drogą elektroniczną, 
  - umożliwienia zawierania przez Użytkowników umów na sprzedaż i zakup Towarów dostępnych w Serwisie,
  - przesyłania informacji handlowej i marketingowej, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również na prowadzenie takiej korespondencji,
  - organizacji konkursów, które są okazjonalnie dostępne w Serwisie i wymagają wykorzystania danych osobowych do sprawnego ich przeprowadzenia np. do powiadomienia o zdobyciu nagrody.
  1.4 Sprzedający, po uzyskaniu od Usługodawcy danych osobowych Kupujących, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedających, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.
  1.5 Serwis stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
   
 2. Dane osobowe
  2.1 Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prowadzony Serwis ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników informujemy, że poruszając się po stronie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. 
  2.2 Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych jest SteelDeco sp. z o.o. 
  2.3 Dane Użytkownika podane w trakcie zakładania konta w Formularzu rejestracyjnym, Formularzu Zamówienia, Formularzu kontaktowym lub w trakcie zapisywania się na Newsletter czy też wysyłania wiadomości email, zostają wprowadzone do bazy danych Serwisu. 
  2.4 Usługodawca, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), w udostępnionych w Serwisie Formularzach wskazuje, które z uzupełnianych danych są niezbędne do świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
  2.5 Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania bądź usunięcia w przypadku odstąpienia od umowy. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) bądź poprzez zwrócenie się z wnioskiem wysłanym na adres kontakt@steeldeco.pl.
  2.6 Użytkownik ma prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż Usługodawcy administratorowi danych.
   
 3. Cookies (Ciasteczka)
  3.1 Serwis SteelDeco.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu. 
  3.2 Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera jaki i dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
   
 4. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów - zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Serwisu, wymaga wyrażenia zgody, które skutkuje podawaniem danych tj. adres poczty elektronicznej do listy mailingowej Serwisu.
   
 5. Niezapowiedziane Wiadomości - Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Serwis rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Serwisu, usług i produktów, w tym takich informacji jak: przyjęcie zamówienia, korespondencja związana ze złożonym zamówieniem, potwierdzenie poszczególnych etapów zamówienia, informacje, o których mowa w powiadomieniach ustawiania konta klienta (możliwych do wyłączenia), informacje na temat przerw technicznych, awarii, informacji na temat funkcjonalności Serwisu. 
   
 6. Wiadomości o charakterze marketingowym - Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości o charakterze marketingowym osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności, a także wyraziły zgodę na przysyłanie newsletterów bądź osobnej zgody dla informacji o charakterze marketingowym. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości o charakterze marketingowym Usługodawca rozumie informacje komercyjne tj. promocje, reklamy, nowe oferty. 
   
 7. Zmiany Polityki Prywatności - Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Serwis będzie informować na swoich stronach internetowych.