Załącznik nr 4
Sposób dostawy produktów i ich koszty. 

1. Dostępne formy i termin dostawy:

 1.1. Dostawa Produktu odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w Zamówieniu sposób.

 1.2. W przypadku realizacji zamówienia od kilku Sprzedających ustawienia dostawy, koszty z nią związane, a także cała organizacja ustalane są dla każdego ze Sprzedających z osobna.

 1.3. W zależności od deklarowanego miejsca dostawy oraz Sprzedającego, dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców Sprzedającego  lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na jego zlecenie.

 1.4. Istniej także możliwość odbioru osobistego przez Kupującego zamówionych Produktów. Miejsca odbioru osobistego są indywidualne dla każdego ze Sprzedających.

 1.5. W przypadku składania Zamówienia na Produkty, które mają być dostarczone pod różne adresy, niezbędne jest złożenie przez Klienta oddzielnych Zamówień dla każdego adresu dostawy z osobna.

 1.6. Informacje dotyczące dostawy wysyłane będą na adres mailowy, który został podany przy rejestracji w Serwisie.

 1.7. W każdej chwili Klient ma możliwość sprawdzenia statusu swojego Zamówienia w Historii Zamówień logując się na Swoje konto w Serwisie. 

 1.8. Po dostarczeniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności Dostawcy, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sprzedającemu rozpatrzenie reklamacji.

2. Koszty dostawy

 2.1. Koszt dostawy wyliczany jest każdorazowo i automatycznie w trakcie składania Zamówienia.

 2.2. Koszty dostawy są uzależnione są od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy, ilości i typu Produktów oraz wartości zamówienia od pojedynczego Sprzedającego.

 2.3. Odbiór osobisty przez Kupującego we wskazanym przez Sprzedającego adresie jest darmowy.

 2.4. Koszty dostawy wyliczane są osobno dla pojedynczego Zamówienia od jednego Sprzedającego. 

 2.5. Opłaty za dostawę Produktów zakupionych z wykorzystaniem Serwisu naliczane są w następujący sposób:

  • Koszt dostawy od pojedynczego Sprzedającego oblicza się poprzez dodanie kwoty bazowej za dostawę 24,60 zł brutto (20,00 zł netto) oraz dopłacie za każdą sztukę zamówionego Produktu a następnie odjecie kwoty upustu dla dostawy opisanego w pkt 2.6.. 
  • Wysokość dopłaty za dostawę każdego produktu uzależniona jest od jego cech indywidualnych mających wpływ na dostawę (np. gabaryty, odporność na uszkodzenia) i jest wskazana w karcie każdego produktu.

 2.6. Wysokość  progów upustowych dla kosztu dostawy zależna jest od wartości zamówienia od pojedynczego Sprzedającego. Ustala się następujące progi upustowe na koszty dostawy: 

  • Wartość zamówienia  1.000,00 zł – 1.999,99 zł -  35 %,
  • Wartość zamówienia 2.000,00 – 3.999,99 zł - 50 %,
  • Wartość zamówienia większa niż 4000,00 zł - 100 % (darmowa dostawa koszty dostawy równy 0 zł)

 2.7. Sprzedający nie wykluczają możliwości dokonywania okresowych zmian w polityce upustów dla kosztów dostawy, które umożliwią uzyskanie darmowej dostawy dla zamówień o wartości mniejszej niż wynikającej z progów zapisanych w pkt 2.6.. Informacje na ten temat prezentowane będą w Serwisie i nie wymagają zmiany niniejszego Załącznika.

 2.8. Koszt dostawy nie obejmuje rozładunku, wniesienia, rozpakowania oraz ewentualnego montażu zakupionego Produktu.