Załącznik nr 5
Dostępne sposoby płatności za produkty.

1. Wszyscy Sprzedający Produkty w Serwisie udostępniają jednolite formy płatności:

 1.2. Zapłata całości ceny z góry

 1.3. Zaliczka na minimalnym poziomie 35% ostatecznej wartości zamówienia i reszta płatna:

  • z góry, przed wysyłką
  • za pobraniem w chwili dostawy, z zastrzeżeniem, że kwota za pobraniem nie może być wyższa aniżeli 2.500,00 zł + opłata za pobranie. W przypadku zamówień dla których kwota pozostała do zapłaty jest wyższa aniżeli 2.500,00 zł następuje rozbicie tej kwoty na dwie części: płatną przed dostawą przelewem bankowym i za pobraniem.  

Kupujący ma możliwość zmiany kwoty zaliczki a także kwoty za pobraniem przy czym:

  • kwota zaliczki nie może być mniejsza aniżeli 35% ostatecznej wartości zamówienia,
  • kwota za pobraniem dla zamówienia od pojedynczego Sprzedającego nie może być większa aniżeli 2500 zł plus opłata za pobrania.

2. Opłata za pobranie jest równa 20 zł.

3. Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności indywidualne dla każdego ze Sprzedających.

4. Płatność za Zamówienie dokonywana jest przelewem bankowym dla każdego ze Sprzedających osobno na indywidualne wskazane w zamówieniu numery rachunków bankowych.