Załącznik nr 7
Polityka rabatowa dla sprzedawanych Produktów

1. Wszyscy Sprzedający Produkty w Serwisie stosują jednolite warunki promocji.

2. Sprzedający przyznają rabat z wykorzystaniem:

  2.1. Voucherów, które stanowią obniżenie ceny zamówionych i dodanych do koszyka produktów. Rabat taki wyliczony jest jako procent od wartości zamówionych produktów.  

  2.2 Zniżki na poszczególne produkty gdzie na karcie produktu wskazana jest cena przed rabatem i po rabacie.

3. Vouchery są udostępniania dla użytkowników przez serwis w różny sposób, np. z wykorzystaniem wysyłki wiadomości, czy w banerach reklamowych widocznych w serwisie.

4. Informacja na temat vouchera zawiera:

  4.1. Kod do wpisania w formularzu koszyka, który stanowi podstawę wyliczenia rabatu

  4.2. Poziom zniżki wyrażony w %

  4.3. Ważność Voucherów, które mogą być ograniczone:

  • okresem obowiązywania,
  • ilością możliwych do wykorzystania Voucherów. Liczba ta stanowi ilość Voucherów, które są aktywne tzn. po wykorzystaniu tej liczby voucherów przez wszystkich Użytkowników serwisu. Voucher traci ważność i rabat nie może być przyznany.