Kontakt

SteelDeco

Adres siedziby

ul. Piotrkowska 10/12
95-070 Aleksandrów Łódzki

e-mail: kontakt@SteelDeco.pl

SteelDeco sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000426718,
nr NIP 7322170214,
nr REGON 101437718,
kapitał zakładowy 5000 zł w całości opłacony

Kontakt

Telefon:
+ 48 513-084-770
e-mail: m.rozanska@SteelDeco.pl

Sprawdź inne nasze lokalizacje

Wyślij wiadomość